Katedra Geografii Regionalnej i TuryzmuKatedra Geografii Regionalnej i Turyzmu

Pracownicy

mgr Piotr Kotula

doktorant

WYKSZTAŁCENIE

Studia licencjackie – geologia, 2010 , Wydział Nauk o Ziemi, Uniwersytet Śląski
Temat pracy: „Mineralogiczne sposoby wiązania CO2

Studia magisterskie – geologia, 2012, Wydział Nauk o Ziemi, Uniwersytet Śląski
„Badania nad fazą metamiktyczną TiO2-FeO-ZrO2-Y2O3 z pegmatytów Karkonoszy ”

Studia licencjackie – chemia (w trakcie), Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii , Uniwersytet Śląski
Temat pracy: „Analiza jakościowa i skład fazowy osadów Mn-Fe z jaskini Zołuszka (Ukraina/Mołdawia)”

Wstępny temat rozprawy: Zapis zmian izotopowych w środowisku jaskiniowym – studium jaskini Zołuszka (Ukraina / Mołdawia)
DOROBEK NAUKOWY
Publikacje:

P.Kotula „Stibnite vein from Dębowina near Bardo (polish Sudetes)” Contemporary Trends in Geoscience, vol 2. 28-33, Sosnowiec, 2013.

Członkostwo w krajowych i zagranicznych towarzystwach naukowych:
  • Polskie Towarzystwo Mineralogiczne (członek od 2008 roku)
Organizacja wydarzeń popularnonaukowych:
  • od 2006 - organizator i współorganizator Konkursu Geologicznego dla Gimnazjalistów (przy ZSTiO nr 4 w Chorzowie)
  • 2007-2011 - kustosz Wystawy Minerałów w Planetarium Śląskim w Chorzowie
  • od 2013 - kustosz Wystawy Minerałów w Zabytkowej Kopalni Srebra w Tarnowskich Górach
Udział w konferencjach:
  1. Sosnowiec, 10-12.03. 2011r., WNoZ UŚ, Scaning Electron Microscope: Applications In Earth Sciences (short course) 1st SEM Applications Workshop.
  2. Warszawa, 13-15.03.2013r., PAN w Warszawie, IsoG2013 - Environmental geochemistry methods, trends, questions.
  3. Podlesice, 15-18.05.2013r. Zakład Radioizotopów, Instytut Fizyki, Politechnika Śląska w Gliwicach, 11th International Conference ,,Methods of absolute chronology"
  4. Mikołów, 25-27.09.2013r. WNoZ UŚ, Geosympozium 2013
Zainteresowania naukowe:
Geochemia (głównie izotopy stabilne), mineralogia, speleologia, geologia Sudetów.

© Katedra Geografii Regionalnej i Turyzmu