Katedra Geografii Regionalnej i TuryzmuKatedra Geografii Regionalnej i Turyzmu

Pracownicy

dr hab. prof. UŚ Urszula Myga-Piątek - Kierownik Katedry

mgr Patrycja Dzikowska - Sekretariat Katedry

prof. dr hab. Alicja Szajnowska-Wysocka

dr Sławomir Pytel

dr Anna Nitkiewicz-Jankowska

dr Michał Sobala

dr Katarzyna Pukowiec-Kurda


Doktoranci

mgr Piotr Kotula

mgr Hanna Doroz-Tomasik


Wypromowani doktorzy

dr Katarzyna Kasprowska-Nowak - promotor prof. dr hab. Wiaczesław Andrejczuk

dr Michał Sobala - promotor dr hab. prof. UŚ Urszula Myga-Piątek

dr Anna Żemła-Siesicka - promotor prof. dr hab. Wiaczesław Andrejczuk

dr Katarzyna Pukowiec-Kurda - promotor dr hab. prof. UŚ Urszula Myga-Piątek

dr Alan Mandal - promotor prof. dr hab. Alicja Szajnowska-Wysocka

© Katedra Geografii Regionalnej i Turyzmu