Katedra Geografii Regionalnej i TuryzmuKatedra Geografii Regionalnej i Turyzmu

Pracownicy

dr Sławomir Pytel

adiunkt

Nr pok. 416
Nr tel. 3689 213
e-mail: slawomir.pytel@us.edu.pl

WYKSZTAŁCENIE

1997 - licencjat geografii, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Kielcach
Temat pracy licencjackiej: „Walory turystyczne okolic Dębicy”

2001 - licencjat zarządzanie i marketing, Akademia Świętokrzyska w Kielcach

1999 - magister geografii, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Kielcach
Temat pracy magisterskiej: „Podziały regionalne Polski”

2005 - doktor nauk o ziemi, Uniwersytet Śląski
Temat rozprawy doktorskiej: „Uwarunkowania migracji ludności w obszarach przygranicznych na przykładnie powiatu bielskiego, cieszyńskiego i żywieckiego”

2009 - studia podyplomowe z filozofii, Akademia Polonijna w Częstochowie

2012 - kurs „Zastosowanie platformy e-lerningowej Moodle w nauczaniu zdalnym”. Związek Pracodawców Warszawy i Mazowsza

DOROBEK NAUKOWY I DYDAKTYCZNY

Uczestnictwo w dydaktycznych programach europejskich

Projekt Ministerstwa Edukacji Narodowej pt. „Studia podyplomowe dla nauczycieli w zakresie ICT, języków obcych oraz drugiego przedmiotu” współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny

Europejski Projekt Uniwersytet Partnerem Gospodarki Opartej na Wiedzy (UPGOW) - Studia Podyplomowe: Geograficzne Podstawy Turystyki 2010/2011

Pruszków WSKFIT „Motywacja-Biznes-Sukces. Nowe oblicze turystyki” - Studia e-lerningowe - Turystyka Motywacyjna, Turystyka Biznesowa

© Katedra Geografii Regionalnej i Turyzmu