Katedra Geografii Regionalnej i TuryzmuKatedra Geografii Regionalnej i Turyzmu

Pracownicy

dr Sławomir Pytel

adiunkt

Nr pok. 416
Nr tel. 3689 213
e-mail: slawomir.pytel@us.edu.pl

WYKSZTAŁCENIE

1997 - licencjat geografii, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Kielcach
Temat pracy licencjackiej: „Walory turystyczne okolic Dębicy”

2001 - licencjat zarządzanie i marketing, Akademia Świętokrzyska w Kielcach

1999 - magister geografii, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Kielcach
Temat pracy magisterskiej: „Podziały regionalne Polski”

2005 - doktor nauk o ziemi, Uniwersytet Śląski
Temat rozprawy doktorskiej: „Uwarunkowania migracji ludności w obszarach przygranicznych na przykładnie powiatu bielskiego, cieszyńskiego i żywieckiego”

2009 - studia podyplomowe z filozofii, Akademia Polonijna w Częstochowie

2012 - kurs „Zastosowanie platformy e-lerningowej Moodle w nauczaniu zdalnym”. Związek Pracodawców Warszawy i Mazowsza

DOROBEK NAUKOWY I DYDAKTYCZNY
Udział w projektach badawczych:
 1. Zespołowy projekt badawczy w roku:
  - 2000, pt. „Badania stykowości i migracji na Podbeskidziu”
  - 2001, pt. „Badania stykowości i migracji na Podbeskidziu” (kontynuacja projektu)
  - 2002, projekt pt. „Badanie stykowości regionu i migracji na obszarze południowej części województwa śląskiego”
 2. Uczestnictwo w realizacji grantu KBN pt.: „Terytorialny system społeczno-ekonomiczny pogranicza województwa śląskiego i Północnych Moraw oraz strategie jego rozwoju w okresie transformacji systemowej gospodarki krajów Europy Środkowo-Wschodniej”.
 3. 2004 - Przygotowanie i otrzymanie grantu aparaturowego na „Pracownię systemów informacji przestrzennej”
 4. 2006 - Uczestnictwo w realizacji grantu KBN „Ekstremalne zjawiska klimatyczne i hydrologiczne w Polsce” Numer projektu: PBZ-KBN-086/PO4/2003 nr umowy K091/P04 2004; PZ-1/NoZ/2004
 5. 2009 – Przygotowanie i złożenie wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 6.1.1. Europejskiego Funduszu Społecznego pt: „Monitoring migracji zarobkowych narzędziem wspierania aktywności zawodowej w regionie śląskim”

Staże naukowe:
 • Uniwersytet w Ostrawie w Czechach
 • Uniwersytet w Preszovie na Słowacji
 • Uniwersytet Iwana Franki we Lwowie - Ukraina

© Katedra Geografii Regionalnej i Turyzmu